Výsledky vyhľadávania

  1. Kŕdeľ divých Adamov / Ladislav Ťažký ; doslov napísal Vladimír Petrík. - 3. vyd - Bratislava : Tatran, 1991 - 275 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 319) [5, z toho voľných 5]

  2. Proroctvo doktora Stankovského / Jozef Cíger Hronský ; doslov napísal Ján Števček. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1991 - 175 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 317) [5, z toho voľných 5]

  3. Zakliata hora / Pavol Dobšinský ; vybral, edične pripravil, doslov a poznámky napísal Eugen Pauliny. - 2. vyd. - Bratislava : Tatran, 1990 - 320 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 311) [2, z toho voľných 2]

  4. Kukučín zblízka : výber z listov / Martin Kukučín - o ňom ; zostavila, úvod, poznámky napísala Marianna Mináriková. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1989 - 307 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 310) [2, z toho voľných 2]

  5. Básne biblické : Agar / Pavol Országh Hviezdoslav ; zostavil a doslov napísal Stanislav Šmatlák. - 1. vyd. v tomto výbere. - Bratislava : Tatran, 1989 - 160 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 306) [8, z toho voľných 8]

  6. Kratochvíľne, úsmevné, ale i príkladné šibalské príbehy / Zostavila, preložila a štúdiu napísala Z. Hurtajová ; ilustroval kolektív autorov. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1988 - 242 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 303) [4, z toho voľných 4]

  7. Neo-forum Latino-Slavonicum / Daniel starší Sinapius-Horčička ; zostavil, preložil a poznámky napísal Jozef Minárik. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1988 - 264 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 305) [4, z toho voľných 4]

  8. Slovenské povstanie 1848 - 1849 / Mikuláš Dohnány, Samuel D. Štefanovič ; zostavil Cyril Kraus. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1988 - 233 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 306) [1, z toho voľných 1]

  9. Vajanský zblízka : výber z listov / Svetozár Hurban Vajanský - o ňom ; zostavil, edične pripravil, poznámky a vysvetlivky napísal Pavol Petrus. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1987 - 204 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 298) [5, z toho voľných 5]

  10. Brány do dávnoveku / Štefan Janšák ; ilustroval Miroslav Cipár. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1986 - 196 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 294) [3, z toho voľných 3]