Výsledky vyhľadávania

  1. Logika vědeckého bádání / Karl R. Popper ; Z angl. přel. a podle něm. vyd. dopl. J.Fiala.. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997 - 617 s. (Oikúmene) ISBN 80-86005-45-3 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Úvod do filosofie : Dvanáct rozhlasových přednášek / Karl Jaspers ; Z něm. přel. A.Havlíček.. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1996 - 119 s. (Oikúmené) ISBN 80-86005-05-4 [1, z toho voľných 0]
  3. Ježíš Kristus a mytologie / Rudolf Bultmann ; Z angl. přel. I.Tretera.. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1995 - 66 s. (Oikúmene) [1, z toho voľných 1]
  4. Projekt moderny : O duchu občanské společnosti a civilizace / Bedřich Loewenstein ; Z nem. přel.R. a D.Kalivodovi.. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1995 - 296 s. (Oikúmene) [1, z toho voľných 1]
  5. Etika hospodářství.Sv.2. Sociálně-etický pohled na tržní, plánované a světové hospodářství / Arthur Rich ; Z něm. přel. B.Horyna.. - 1. vyd. - Praha : ISE, 1994 - 375 s. (Oikúmené) ISBN 80-85241-62-5 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Etika hospodářství.Sv.1. Theologická perspektiva / Arthur Rich ; Z něm. přel. K.Floss.. - 1. vyd. - Praha : ISE, 1994 - 247 s. (Oikúmené) ISBN 80-85241-61-7 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Co je filosofie? / Jiří Michálek. - 1. vyd. - Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992 - 87 s. (Oikúmené) [1, z toho voľných 1]