Výsledky vyhľadávania

  1. Pieseň o lese / Miroslav Válek, Jindro Vlach, Zdeno Vlach ; obrazovú časť zostavil a graficky upravil Lorenzo Michaelli. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1978 - 192 s. (Slovo a obraz ; zv. 6) [1, z toho voľných 1]

  2. Kapitán Ján Nálepka. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1976 - 221 s. (Slovo a obraz ; zv. 5) [1, z toho voľných 1]

  3. Pieseň o Bratislave / Úvodné slovo Ladislav Martinák ; fotografie Kamil Vyskočil. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1975 - 277 s. (Slovo a obraz) [1, z toho voľných 1]

  4. Pieseň o Slovenskom národnom povstaní / Karol Kállay ; zostavil Ivan Kovačevič. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1974 - 407 s. (Slovo a obraz ; zv. 3) [1, z toho voľných 1]

  5. Pieseň o Slovensku / Pavel Koyš, Karol Kállay. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1973 - [100] s. (Slovo a obraz ; zv. 2) [1, z toho voľných 1]