Výsledky vyhľadávania

  1. Stavebná mechanika. Zv. 1. / Jozef Harvančík, Ján Pekarovič. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1981 - 342 s. (Stavebnícka literatúra) [1, z toho voľných 1]

  2. Príklady z elementárnej pružnosti / Ján Lovíšek. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1980 - 485 s. (Stavebnícka literatúra) [2, z toho voľných 2]

  3. Príručka na projektovanie železničných tratí a staníc / Zostavil Zbyněk Jirsák. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1979 - 315 s. (Stavebnícka literatúra) [1, z toho voľných 1]

  4. Schodištia / Milan Gáborík, Otto Vrana, Pavel Hykš. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1979 - 171 s. (Stavebnícka literatúra) [1, z toho voľných 1]

  5. Plánovanie a výstavba miest a obcí / Ján Svetlík. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1978 - 247 s. (Stavebnícka literatúra) [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  6. Teoretická mechanika v príkladoch / Spracoval Vojtech Balažovjech. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1977 - 341 s. (Stavebnícka literatúra) [3, z toho voľných 3]

  7. Drevené konštrukcie. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Alfa, 1976 - 460 s. (Stavebnícka literatúra) [1, z toho voľných 1]

  8. Náš dom : navrhovanie, zariaďovanie a úprava okolia / Spracoval Ivan Spiška. - 2. vyd. - Bratislava : Alfa, 1976 - 359 s. (Stavebnícka literatúra) [2, z toho voľných 2]

  9. Kultúrno-osvetové budovy / Jozef Huntier. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1975 - 135 s. (Stavebnícka literatúra) [1, z toho voľných 1]

  10. Príklady z experimentálnej pružnosti / Ján Pekarovič, Matúš Pavlík, Jozef Bednár. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1975 - 300 s., 409 obr., 36 tb. (Stavebnícka literatúra) [1, z toho voľných 1]