Výsledky vyhľadávania

  1. Život a názory pána Tristrama Shandyho / Laurence Sterne ; Z angl. prel., doslov, vysvetl. J.Vojtek.. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1975 - 548 s. (Svetoví klasici ; Zv.218) [2, z toho voľných 2]

  2. Dobrodružstvá Guzmána z Alfarache / Mateo Alemán ; zo španielskeho originálu preložil, doslov a poznámky napísal Štefan Martoňák. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1975 - 801 s. (Svetoví klasici ; zv. 216) [2, z toho voľných 2]

  3. Nanon / George Sand ; Z franc. prel. M.Horáková. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1975 - 256 s. (Svetoví klasici ; zv.217) [5, z toho voľných 5]

  4. Majster don Gesualdo / Giovanni Verga ; Z tal. prel. E.Mikulajová.. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1975 - 296 s. (Svetoví klasici ; zv. 220) [3, z toho voľných 3]

  5. Stratené ilúzie / Honoré de Balzac ; z francúzskeho originálu preložila Miroslava Bártová a Tibor Kobáň. - 2. vyd. - Bratislava : Tatran, 1974 - 546 s. (Svetoví klasici ; zv. 211) [3, z toho voľných 3]

  6. Životopisy rímskych cisárov / Gaius Suetonius Tranquillus ; z latinského originálu preložila, úvod a poznámky napísala Etela Šimovičová. - 2. vyd. - Bratislava : Tatran, 1974 - 394 s. (Svetoví klasici ; zv. 207) [4, z toho voľných 4]

  7. Úšust / Ivan Aleksandrovič Gončarov ; z ruského originálu preložila Hana Kostolanská a Felix Kostolanský. - 2. vyd. - Bratislava : Tatran, 1974 - 782 s. (Svetoví klasici ; zv. 208) [3, z toho voľných 3]

  8. Benigna / Benito Pérez Galdós ; zo španielskeho originálu preložila, doslov a vysvetlivky napísala Jarmila Srnenská. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1974 - 240 s. (Svetoví klasici ; zv. 209) [2, z toho voľných 2]

  9. Ujo Benjamín / Claude Tillier ; z francúzskeho originálu preložil Štefan Horváth. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1974 - 209 s. (Svetoví klasici ; zv. 212) [1, z toho voľných 1]

  10. Vášeň v púšti / Honoré de Balzac ; z francúzskeho originálu preložili Miroslava Bártová a Anton Vantuch. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1974 - 332 s. (Svetoví klasici ; zv. 214) [6, z toho voľných 6]