Výsledky vyhľadávania

  1. Človek a občan : Klasicistická próza. Vybrané spisy / Montesquieu, Jean Jacques Rousseau ; Z franc. prel. A.Vantuch, J.Veselý, N.Ihnátková. - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 79 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.35) ISBN 80-88834-34-1 [10, z toho voľných 10]

  2. Tartuffe. Lakomec : Klasicistická dráma / Jean Baptiste Poquelin Moliére ; Z franc. prel. J.Poničan. - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 125 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.32) ISBN 80-88834-31-7 [10, z toho voľných 10]

  3. Romeo a Júlia : Renesančná dráma / William Shakespeare ; Z angl. prel. Z.Jesenská. - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 81 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.23) ISBN 80-88834-22-8 [10, z toho voľných 10]

  4. Harmónia a radosť zo života : Renesančná próza. Renesančné novely / Z tal. prel. D.Jarábek, M.Pažitka. - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 107 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.22) ISBN 80-88834-21-X [10, z toho voľných 10]

  5. Sen noci svätojánskej : Renesančná dráma / William Shakespeare ; Z angl. prel. Z.Jesenská. - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 79 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.25) ISBN 80-88834-24-4 [9, z toho voľných 9]

  6. Tatranská múza : Slovenský klasicizmus. Výber z poézie / Pavol Jozef Šafárik, Ján Hollý, Ján Kollár ; Prekl. Ľ.Feldek, J.Mihalkovič, Š.Moravčík. - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 112 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.26) ISBN 80-88834-23-6 [10, z toho voľných 10]

  7. Sonety : renesančná poézia / Francesco Petrarca, Michelangelo Buonarroti, William Shakespeare ; preložili Viliam Turčány...a ďalší - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 90 s. (Populart, Študentská knižnica ; zv.27) ISBN 80-88834-26-0 [10, z toho voľných 10]

  8. Poviedky : Renesančná próza. Výber z tvorby / Miguel de Cervantes Saavedra, Geofrey Chaucer ; Zo špan. prel. J.Felix, V.Oleríny - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 124 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.28) ISBN 80-88834-27-9 [10, z toho voľných 10]

  9. Bádatelia pravdy : Klasicistická próza. Výber z diela / Galileo Galilei, René Descartes ; Z tal. prel. M.Pažitka - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 79 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.29) ISBN 80-88834-28-7 [10, z toho voľných 10]

  10. Spory a polemiky : Slovenský klasicizmus. Výber zo spisov / Anton Bernolák, Juraj Fándly - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 80 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.30) ISBN 80-88834-29-5 [10, z toho voľných 10]