Výsledky vyhľadávania

  1. Dejiny ekonomických teórií : vývoj ekonomickej vedy / Ján Lisý a kolektív. - 2. dopl. a rozšír. vyd. - Bratislava : Elita, 1999 - 353 s. ISBN 80-85323-93-1 [1, z toho voľných 1]
  2. Rozhodnutia súdov v exekučnom konaní : Súbor judikátov. Vzory exekučných podaní. Zoznam súdnych exekútorov / Eva Kukanová, Sergej Kohut. - 1. vyd. - Bratislava : Elita, 1998 - 262 s. ISBN 80-8044-046-8 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Sociálna pomoc / Zost. J.Buchelová, B.Sopira.. - 1. vyd. - Bratislava : Elita, 1998 - 233 s. ISBN 80-8044-048-4 [1, z toho voľných 1]
  4. Matematika. [Zv.] 1 / Jozef Fecenko, Ľudovít Pinda. - 1. vyd. - Bratislava : Elita, 1998 - 316 s. ISBN 80-85323-85-0 [1, z toho voľných 1]
  5. Dejiny ekonomických teórií / Ján Lisý, Jarmila Petričová, Anetta Čaplánová ; Reg. zost. S.Búrová.. - 1. vyd. - Bratislava : Elita, 1996 - 309 s. ISBN 80-8044-005-0 [4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  6. Podniková ekonomika / Sprac. M.Sedlák.. - 1. vyd. - Bratislava : Elita, 1995 - 248 s. [1, z toho voľných 1]
  7. Manažment bankových aktív a pasív / Editor prof. J. S. G. Wilson ; z anglického originálu preložil Marian Smolík. - 1. vyd. - Bratislava : Elita, 1995 - 370 s. ISBN 80-85323-69-9 [1, z toho voľných 1]
  8. Slovensko : Turistické oblasti, mapky, lokality, praktické informácie / Sprac. P.Weiss.. - 1. vyd. - Bratislava : Elita, 1994 - 422 s. [4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  9. Vyliečil som rakovinu / Viliam Feješ, Eva Muchová - Bratislava : Elita, 1993 - 66 s. (Svedok ; zv.1) [5, z toho voľných 5]
  10. Zahraničný platobný styk / Peter Oravec. - 1. vyd. - Bratislava : Elita, 1992 - 202 s. [1, z toho voľných 1]