Výsledky vyhľadávania

  1. Harmónia a radosť zo života : Renesančná próza. Renesančné novely / Z tal. prel. D.Jarábek, M.Pažitka. - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 107 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.22) ISBN 80-88834-21-X [10, z toho voľných 10]

  2. Kocúrkovo : Slovenská klasicistická dráma / Ján Chalupka - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 93 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.24) ISBN 80-88834-25-2 [10, z toho voľných 10]

  3. Sen noci svätojánskej : Renesančná dráma / William Shakespeare ; Z angl. prel. Z.Jesenská. - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 79 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.25) ISBN 80-88834-24-4 [9, z toho voľných 9]

  4. Tatranská múza : Slovenský klasicizmus. Výber z poézie / Pavol Jozef Šafárik, Ján Hollý, Ján Kollár ; Prekl. Ľ.Feldek, J.Mihalkovič, Š.Moravčík. - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 112 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.26) ISBN 80-88834-23-6 [10, z toho voľných 10]

  5. Sonety : renesančná poézia / Francesco Petrarca, Michelangelo Buonarroti, William Shakespeare ; preložili Viliam Turčány...a ďalší - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 90 s. (Populart, Študentská knižnica ; zv.27) ISBN 80-88834-26-0 [10, z toho voľných 10]

  6. Poviedky : Renesančná próza. Výber z tvorby / Miguel de Cervantes Saavedra, Geofrey Chaucer ; Zo špan. prel. J.Felix, V.Oleríny - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 124 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.28) ISBN 80-88834-27-9 [10, z toho voľných 10]

  7. Bádatelia pravdy : Klasicistická próza. Výber z diela / Galileo Galilei, René Descartes ; Z tal. prel. M.Pažitka - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 79 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.29) ISBN 80-88834-28-7 [10, z toho voľných 10]

  8. Spory a polemiky : Slovenský klasicizmus. Výber zo spisov / Anton Bernolák, Juraj Fándly - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 80 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.30) ISBN 80-88834-29-5 [10, z toho voľných 10]

  9. Cid. Faidra : Klasicistická dráma / Pierre Corneille, Jean Racine ; Z franc. prel. J.Felix, J.Boor - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 126 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.31) ISBN 80-88834-30-9 [10, z toho voľných 10]

  10. Tartuffe. Lakomec : Klasicistická dráma / Jean Baptiste Poquelin Moliére ; Z franc. prel. J.Poničan. - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996 - 125 s. (Populart. Študentská knižnica ; zv.32) ISBN 80-88834-31-7 [10, z toho voľných 10]