Výsledky vyhľadávania

  1. Príbehy veľkých myšlienok : a tých, čo ich tvorili / Milan Zigo. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2018 - 510 s. ISBN 978-80-8200-026-2 [1, z toho voľných 1]
  2. Rozum : návod na použitie / Vladimíra Čavojová ... [a kol.]. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2016 - 169 s. ISBN 978-80-89726-57-8 [4, z toho voľných 4]
  3. Sexting a kyberšikana / Katarína Hollá. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2016 - 165 s. ISBN 978-80-8153-061-6 [1, z toho voľných 1]
  4. Sociálna práca v praxi : (najčastejšie problémy praktickej sociálnej práce) - Bratislava : Iris, 2016 - 398 s. ISBN 978-80-89726-58-5 [1, z toho voľných 1]
  5. Sociálne služby v legislatíve a v praxi / Michal Oláh, Božena Igliarová. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2015 - 186 s. ISBN 978-80-89726-34-9 [1, z toho voľných 0]
  6. Úvod do štatistiky pre sociálnu prácu a príbuzné odbory / Ľubomír Oláh ; ilustrácie Daniel Péter. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2015 - 295 s. ISBN 978-80-89726-27-1 [1, z toho voľných 1]
  7. Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne politiky na jej odstránenie / Eva Halušková, Jozef Božik. - 1. vyd. - Bratislava : Milan Štefanko - IRIS, 2015 - 243 s. ISBN 978-80-8153-040-1 [1, z toho voľných 1]
  8. Kyber-šikana / Katarína Hollá. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2013 - 111 s. ISBN 978-80-8153-011-1 [1, z toho voľných 1]
  9. Kauzálne modelovanie v sociológii : princípy, metódy a aplikácie / Juraj Schenk. - 1. vyd. - Bratislava : IRIS, 2013 - 224 s. ISBN 978-80-8153-003-6 [1, z toho voľných 1]
  10. Logika pre každého / František Gahér ; ilustrácie Boris Kusenda. - 4. dopl. vyd. - Bratislava : Iris, 2013 - 460 s. ISBN 978-80-89256-88-4 [1, z toho voľných 1]