Výsledky vyhľadávania

 1. Umenie starnúť / Anselm Grün ; z nemeckého originálu preložila Magdaléna Richterová. - 2. vyd. - Bratislava : Lúč, 2018 - 156 s. (Zrkadlenie) ISBN 978-80-8179-130-7 [1, z toho voľných 0]
 2. Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou / Ján Chryzostom Korec ; ilustrácie Barbara Neumannová. - 4. vyd. - Bratislava : Lúč, 2015 - 882 s. ISBN 978-80-8179-000-3 [1, z toho voľných 0]
 3. Bez ochrany / Miriam Grossman ; z anglického originálu preložila Eva Bubnášová. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 2014 - 187 s. (Zrkadlenie) ISBN 978-80-7114-987-3 [1, z toho voľných 0]
 4. Cyrilo-metodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov / Štefan Vragaš. - 3. oprav. a dopl. vyd. - Bratislava : Lúč, 2013 - 142 s. ISBN 978-80-7114-929-3 [1, z toho voľných 0]
 5. Kľúče od kráľovstva / Archibald Cronin ; z anglického originálu preložila Viera Bukvová-Daxnerová. - 2. vyd. - Bratislava : Lúč, 2009 - 329 s. (Romány) ISBN 978-80-7114-786-2 [4, z toho voľných 2]
 6. Unum sint : Aby všetci boli jedno / Ján Chryzostom Korec - o ňom ; Zost. P.Tibenský. - Bratislava : Lúč, 2001 - 703 s. ISBN 80-7114-345-6 [1, z toho voľných 0]
 7. Svätoboj. V zakliatej krajine. Oáza v noci. Odchádzať s úsmevom. Judit / Janko Silan ; Úvod, pozn. J.Pašteka.. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 1998 - 265 s. (Súborné dielo J.Silana ; zv.7) ISBN 80-7114-236-0. - ISBN 80-7114-149-6 (súbor) [1, z toho voľných 0]
 8. Básnik o poézii. Zemepis môjho života. Básne z mladosti. Sonety májové. Nemecké preklady / Janko Silan ; Úvod, pozn. J.Pašteka.. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 1998 - 323 s. (Súborné dielo J.Silana ; zv.8) ISBN 80-7114-237-9. - ISBN 80-7114-149-6 (súbor) [1, z toho voľných 0]
 9. Dom opustenosti / Janko Silan ; Úvod, text, pozn. J.Pašteka.. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 1997 - 280 s. (Súborné dielo Janka Silana ; zv.5) ISBN 80-7114-194-1. - ISBN 80-7114-149-6 (súbor) [1, z toho voľných 0]
 10. 10.Hymny

  Hymny / Janko Silan ; Úvod, text, pozn. J.Pašteka.. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 1997 - 240 s. (Súborné dielo J.Silana ; zv.6) ISBN 80-7114-116-X. - ISBN 80-7114-149-6 (súbor) [1, z toho voľných 0]