Výsledky vyhľadávania

  1. Rob to, čo najlepšie vieš : Objav svoj typ osobnosti a možnosti svojej kariéry / Paul D. Tieger, Barbara Barron Tieger ; Prel. A.Rebrová. - Bratislava : Open Windows, 1998 - 352 s. ISBN 80-85741-25-3 [1, z toho voľných 0]
  2. Ako zostaviť dobrý podnikateľský plán / Ron Johnson ; Z angl. prel. O.Ďurej. - Bratislava : Open Windows, 1997 - 107 s. (Úspešný manažér) ISBN 80-85741-23-7 [1, z toho voľných 1]
  3. Úspešný prieskum trhu / Matthew Housden ; Z angl. prel. K.Spiller. - Bratislava : Open Windows, 1997 - 97 s. (Úspešný manažér) ISBN 80-85741-21-0 [1, z toho voľných 1]
  4. Možnosti Internetu / Bob Norton, Cathy Smith ; Z angl. prel. R.Štric. - Bratislava : Open Windows, 1997 - 94 s. (Úspešný manažér) ISBN 80-85741-20-2 [1, z toho voľných 1]
  5. Reinžiniering podnikateľských procesov / John Macdonald ; Z angl. prel. M.Gábor. - Bratislava : Open Windows, 1997 - 97 s. (Úspešný manažér) ISBN 80-85741-24-5 [1, z toho voľných 1]
  6. Ako úspešne vystupovať na verejnosti za 7 dní / Malcolm Peel ; Z angl. prel. N.Šimunková. - Bratislava : Open Windows, 1996 - 99 s. (Úspešný manažér) ISBN 80-85741-19-9 [1, z toho voľných 1]
  7. Budovanie úspešných pracovných skupín za 7 dní / Graham Willcocks, Steve Morris ; Z angl. prel. E.Višňovský. - Bratislava : Open Windows, 1996 - 88 s. (Úspešný manažér) ISBN 80-85741-22-9 [1, z toho voľných 1]
  8. Totálne riadenie kvality za 7 dní / John Macdonald ; Z angl. prel. O.Ďurej. - Bratislava : Open Windows, 1996 - 98 s. (Úspešný manažér) ISBN 80-85741-17-2 [1, z toho voľných 1]
  9. Ako úspešne pripraviť a viesť projekty za 7 dní / Marc Brown ; Z angl. prel. O.Ďurej. - Bratislava : Open Windows, 1996 - 112 s. (Úspešný manažér) ISBN 80-85741-18-0 [1, z toho voľných 1]
  10. Súcitný kapitalizmus : Kto pomáha druhým, aby si dokázali pomôcť, pomáha sebe / Rich De Vos ; Z angl. prel. J.Višňovská, E.Višňovský. - Bratislava : Open Windows, 1996 - 322 s. ISBN 80-85741-14-8 [1, z toho voľných 1]