Výsledky vyhľadávania

  1. Teória a metódy sociálnej práce. [Zv.] 1. / Andrej Mátel, Milan Schavel. - 3. dopl. a aktualiz. vyd. - Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2016 - 420 s. ISBN 978-80-971445-6-2 [1, z toho voľných 1]
  2. Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov / Andrej Mátel. - 2. dopl. a aktualiz. vyd. - Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2015 - 139 s. ISBN 978-80-971445-5-5 [1, z toho voľných 1]
  3. Teória a metódy sociálnej práce. [Zv.] 2. / Andrej Mátel, Mária Hardy, Daniela Bachyncová Giertliová. - 1. vyd. - Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2015 - 344 s. ISBN 978-80-971445-7-9 [1, z toho voľných 1]
  4. Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci / Miloslav Hetteš - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2015 - 243 s. ISBN 978-80-8132-128-3 [1, z toho voľných 1]
  5. Základy špeciálnej pedagogiky pre študentov odboru sociálna práca / Janka Marková - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2014 - 148 s. ISBN 978-80-8132-100-9 [1, z toho voľných 1]
  6. Metódy sociálnej práce v praxi / Michal Oláh a kol.. - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2012 - 317 s. ISBN 978-80-8132-039-2 [2, z toho voľných 2]
  7. Sociálna práca v paliatívnej a hospicovej starostlivosti / Slavomír Laca - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2012 - 301 s. ISBN 978-80-8132-051-4 [1, z toho voľných 0]
  8. Sociálna práca v zdravotníctve / Mária Šustrová. - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2012 - 121 s. ISBN 978-80-8132-041-5 [2, z toho voľných 1]
  9. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci / Andrej Mátel, Milan Schavel a kol.. - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011 - 441 s. ISBN 978-80-8132-009-5 [1, z toho voľných 0]
  10. Starnutie spoločnosti : vybrané kapitoly sociálnej práce so seniormi / Miloslav Hetteš - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011 - 191 s. ISBN 978-80-8132-031-6 [1, z toho voľných 1]