Výsledky vyhľadávania

  1. Rozhovor vo výchove, poradenstve a na vyučovaní / Miron Zelina. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1990 - 241 s. [1, z toho voľných 1]
  2. K teorii a praxi projektivních technik / Pavel Říčan, Jan Ženatý. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1988 - 206 s. [1, z toho voľných 1]
  3. Psychodiagnostika a jej využitie v socialistickej spoločenskej praxi / Vladimír Černý. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1984 - 209 s. [1, z toho voľných 1]
  4. Vývinová psychológia detí a mládeže / Zostavila Maria Žebrowska ; z poľského originálu preložili Jolana Štefanovičová a Jozef Štefanovič. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1983 - 992 s. [1, z toho voľných 1]
  5. Psychológia / Tomáš Pardel. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1982 - 486 s. [1, z toho voľných 1]
  6. Človek ako predmet poznania / Boris Gerasimovič Ananjev ; z ruského originálu preložil Ladislav Požár. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1980 - 409 s. [1, z toho voľných 1]
  7. Psychologické aspekty pracovnej spokojnosti / Teodor Kollárik. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1979 - 349 s. [1, z toho voľných 1]
  8. Psychologické metódy zisťovania tvorivosti / Jaroslav Hlavsa, Marta Jurčová. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1978 - 263 s. [1, z toho voľných 1]
  9. Metodologické základy psychologického výskumu / Libuša Maršálová. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1976 - 229 s. [1, z toho voľných 1]
  10. Vnímanie človeka človekom / Aleksej Aleksandrovič Bodalev ; z ruského originálu preložila Ivana Horová. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1976 - 186 s. [1, z toho voľných 1]