Výsledky vyhľadávania

  1. Poznávame svoju vlasť : (Metodická pomôcka pre učiteľov ZŠ) / Hilda Rösslerová Sláviková ; Fot. T.Sásik, Š.Kačena.. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 2000 - 192 s. ISBN 80-08-02934-X [5, z toho voľných 4, prezenčne 1]

  2. Špeciálna pedagogika : Terminologický a výkladový slovník / Zost Š.Vašek.. - [3. vyd.] - Bratislava : Slov.ped.nakl., [2000] - 245 s. ISBN 80-08-00864-4 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Základy učiteľskej psychológie : Vybrané problémy / Sprac. M.Flešková.. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1999 - 214 s. ISBN 80-08-02830-0 [2, z toho voľných 1]

  4. Paronymický slovník / Oľga Škvareninová. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1999 - 212 s. ISBN 80-08-02828-9 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Španielčina.Zv.1 / Jana Lenghardtová ; Ilustr. M.Cipár.. - 3. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1998 - 224 s. ISBN 80-08-02802-5 [1, z toho voľných 1]

  6. Prehľad matematiky. Časť 2 / Vladimír Burjan, Ľudovít Hrdina, Milan Maxian. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1998 - 222 s. ISBN 80-08-02490-9 [8, z toho voľných 8]

  7. Rukoväť literatúry / Zost. V.Žemberová.. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1998 - 382 s. ISBN 80-08-01671-X [6, z toho voľných 5, prezenčne 1]

  8. Informačná výchova / Dušan Katuščák, Marta Matthaeidesová, Marta Nováková. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1998 - 375 s. (Terminologický a výkladový slovník ; zv.6) ISBN 80-08-02818-1 [2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Náuka o spoločnosti : Príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy / Sprac. A.Bocková.. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1998 - 374 s. ISBN 80-08-02765-7 [2, z toho voľných 2]

  10. Zem okolo nás / František Kele, Peter Mariot ; Fot. F.Kele, P.Mariot, Ľ.Keleová.. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1998 - 182 s. ISBN 80-08-02826-2 [3, z toho voľných 3]