Výsledky vyhľadávania

  1. Náuka o spoločnosti : príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy / Anna Bocková... a kol.. - 5. aktualiz. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009 - 379 s. ISBN 978-80-10-01686-0 [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  2. Francúzska gramatika / Ján Taraba. - 3. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2008 - 327 s. ISBN 978-80-10-01379-1 [5, z toho voľných 5]
  3. Francúzsko-slovenský, slovensko-francúzsky slovník / Hana Mináriková, Irena Liščáková. - 4. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007 - 784 s. ISBN 80-10-01135-3 [5, z toho voľných 5]
  4. Riešené testy z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy, gymnáziá, obchodné akadémie, stredné priemyselné školy, združené stredné školy : monitor 9 / Anna Ištoková. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007 - 252 s. ISBN 978-80-10-01127-8 [1, z toho voľných 1]
  5. Cestovný ruch : výkladový slovník / Marian Gúčik ... [a kol.]. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2006 - 216 s. ISBN 80-10-00360-3 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Základy sociológie / Ján Sopóci, Bohumil Búzik. - 4. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006 - 140 s. ISBN 80-10-00917-2 [2, z toho voľných 2]
  7. Praktická korešpondencia pre študentov s ekonomickým zameraním, poslucháčov rekvalifikačných kurzov podnikateľov / Soňa Líšková-Kuklová. - 1. vyd. - Bratislava : Media trade - Slov. ped. nakl., 2001 - 179 s. ISBN 80-08-02990-0 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Špeciálna pedagogika : Terminologický a výkladový slovník / Zost Š.Vašek.. - [3. vyd.] - Bratislava : Slov.ped.nakl., [2000] - 245 s. ISBN 80-08-00864-4 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Poznávame svoju vlasť : (Metodická pomôcka pre učiteľov ZŠ) / Hilda Rösslerová Sláviková ; Fot. T.Sásik, Š.Kačena.. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 2000 - 192 s. ISBN 80-08-02934-X [5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
  10. Základy učiteľskej psychológie : Vybrané problémy / Sprac. M.Flešková.. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1999 - 214 s. ISBN 80-08-02830-0 [2, z toho voľných 1]