Výsledky vyhľadávania

  1. Hemingway / John Brown ; z francúzskeho vydania preložila Agneša Kalinová. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 - 276 s. (Knižnica estetického vzdelania ; zv. 20) [1, z toho voľných 1]
  2. Veľký testament / François Villon ; podľa J. Felixovej interpretácie starofrancúzskeho textu prebásnil Ján Smrek. - 3. vyd. - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 - 167 s. (Kvety ; zv. 27) [1, z toho voľných 1]
  3. Pieter Bruegel / Jaromír Neumann ; preklad Božena Grečnerová. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 - 86 s. (Malá galéria ; zv. 3) [1, z toho voľných 1]
  4. Život / Guy de Maupassant ; z francúzskeho originálu preložila Miroslava Bártová. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 - 229 s. (Svetoví klasici ; zv. 145) [1, z toho voľných 1]
  5. Rab Ráby / Mór Jókai ; z maďarského originálu preložil a poznámky spracoval Anton Plevka. - 2. vyd. - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 - 402 s. (Svetoví klasici ; zv. 144) [1, z toho voľných 1]
  6. Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Zv. 1. / Miguel de Cervantes Saavedra ; zo španielskeho originálu preložil a poznámky spracoval Jozef Felix. - 3. vyd. - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 - 454 s. (Svetová tvorba ; zv. 33) [1, z toho voľných 1]
  7. Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Zv. 2. / Miguel de Cervantes Saavedra ; zo španielskeho originálu preložil a poznámky spracoval Jozef Felix. - 3. vyd. - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 - 533 s. (Svetová tvorba ; zv. 34) [1, z toho voľných 1]
  8. Tajní boháči / Jozef Gregor-Tajovský ; výber zostavil a doslov napísal Karol Rosenbaum - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 - 251 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 69, Slovenský rad) [1, z toho voľných 1]
  9. Veľká parochňa / Peter Karvaš ; doslov napísal Zoltán Rampák. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 - 160 s. (Divedelné hry ; zv. 93) [1, z toho voľných 1]
  10. Vládca Oidipus / Sofokles ; z gréckeho originálu preložil Vojtech Mihálik. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 - 91 s. (Divadelné hry ; zv. 95) [3, z toho voľných 3]