Výsledky vyhľadávania

  1. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016 / [Predslov Ľudmila Benkovičová] - Bratislava : Veda, 2016 - 671 s. ISBN 978-80-224-1541-5 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Matúš Čák Trenčiansky / Ján Lukačka. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2016 - 143 s. ISBN 978-80-224-1532-3 [4, z toho voľných 3]
  3. Heraldica sanctorum, čiže, Slovné, ale tiež obrazové poučenie o heraldickom vyjadrení Najsvätejšej Trojice, Panny Márie, ako aj o zobrazovaní a rozpoznávaní jednotlivých svätcov v erboch / Ladislav Vrtel ; ilustroval autor. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2016 - 278 s. ISBN 978-80-224-1547-7 [4, z toho voľných 3]
  4. Stručný etymologický slovník slovenčiny / Ľubor Králik. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015 - 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Planéta, na ktorej žijeme / Igor Broska a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015 - 170 s. (Svet vedy ; zv. 36) ISBN 978-80-224-1436-4 [1, z toho voľných 1]
  6. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015 / [Predslov Ľudmila Benkovičová] - Bratislava : Veda, 2015 - 681 s. ISBN 978-80-224-1482-1 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Slovensko v 20. storočí. Zv. 4., Slovenská republika 1939-1945 / [Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015 - 477 s. ISBN 978-80-224-1351-0 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Tri spisovateľky : (Šoltésová, Vansová, Timrava) / Marcela Mikulová. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015 - 297 s. (Svet vedy ; zv. 38) ISBN 978-80-224-1433-3 [1, z toho voľných 1]
  9. Slovník súčasného slovenského jazyka. [Zv. 3.], M-N / [Zodpovedná redaktorka Alexandra Jarošová] - Bratislava : Veda, 2015 - 1104 s. ISBN 978-80-224-1485-2 [5, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  10. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť, [Zv.] 1. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2014 - 547 s. (Svet vedy ; zv. 33) ISBN 978-80-224-1370-1 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]