Výsledky vyhľadávania

  1. Lexikon východní moudrosti : Buddhismus. Hinduismus. Taoismus. Zen / Z něm. přel. J.Filipský.. - 1. vyd. - Olomouc : Votobia, 1996 - 564 s. ISBN 80-7198-168-0 (Votobia). - ISBN 80-85605-54-6 (Victoria Publishing) [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Organizační architektura / Milan Malý, Jiří Dědina. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1996 - 170 s. (Manager- Podnikatel) ISBN 80-7187-064-1 [1, z toho voľných 1]
  3. Antikoncepce : Praktická příručka / Anne Szarewská, John Guillebaud ; Z angl. přel. O.Mlejnek.. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1996 - 222 s. ISBN 80-85865-55-6 [4, z toho voľných 3]
  4. Psychologie / Zost. R.L.Atkinsonová. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 857 s. ISBN 80-85605-35-X [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Psychologické otázky delikvence / Anna Koudelková. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 114 s. ISBN 80-7187-022-6 [1, z toho voľných 1]
  6. Občanské ctnosti : Občanský étos a občanství v liberálnědemokratických společnostech / Uspoř. E.C.Banfield. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 131 s. ISBN 80-85865-12-2 [1, z toho voľných 1]
  7. Kniha o cenných papírech / David M. Weiss ; Z angl. přel. J.Feldstein.. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 313 s. ISBN 80-58605-56-2 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Makroekonomie / David Gowland ; Z angl. přel. M.Šálek.. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 238 s. ISBN 80-85865-22-X [1, z toho voľných 1]
  9. Benchmarking : Jak napodobit úspěšné / Bengt Karlöf, Svante Östblom ; Z angl. přel. L.Galeová.. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 135 s. ISBN 80-85865-23-8 [1, z toho voľných 1]
  10. Mikroekonomie : Moderní přístup / Hal R. Varian ; Z amer. angl. přel. L.Grega.. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1995 - 20 s., 643 s., A34 s. ISBN 80-85856-25-4 [1, z toho voľných 1]