Výsledky vyhľadávania

  1. Dejiny ekonomických teórií : vývoj ekonomickej vedy / Ján Lisý a kolektív. - 2. dopl. a rozšír. vyd. - Bratislava : Elita, 1999 - 353 s. ISBN 80-85323-93-1 [1, z toho voľných 1]
  2. Dejiny ekonomických teórií / Ján Lisý, Jarmila Petričová, Anetta Čaplánová ; Reg. zost. S.Búrová.. - 1. vyd. - Bratislava : Elita, 1996 - 309 s. ISBN 80-8044-005-0 [4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  3. Dějiny ekonomických teorií / napsal Milan Sojka... [a kol.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1991 - 403 s. [1, z toho voľných 1]
  4. Dejiny ekonomických teórií / Napísal Ľudovít Korček... [a kol.]. - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1991 - 199 s. [2, z toho voľných 2]
  5. Dějiny ekonomických teorií : stručný nástin / Sestavili Zdenka Sitárová a Antonín Kliment. - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1981 - 529 s. (Členská knižnice) [1, z toho voľných 1]