Výsledky vyhľadávania

  1. Rečová komunikácia / Oľga Škvareninová ; ilustroval Dušan Polakovič. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2004 - 278 s. ISBN 80-0800-290-9 [2, z toho voľných 2]

  2. Rečová komunikácia / Oľga Škvareninová. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1995 - 165 s. [1, z toho voľných 1]