Výsledky vyhľadávania

  1. Cesta životem / Pavel Říčan. - 2. přeprac. vyd - Praha : Portál, 2004 - 390 s. ISBN 80-7178-829-5 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Dobrodružství psychického vývoje : kapitoly z vývojové psychologie / G. Kenneth West ; z anglického originálu přeložil Ivo Müller. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2002 - 239 s. (Spektrum) ISBN 80-7178-684-5 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Základy vývinovej psychológie / Ivan Jakabčic - [Bratislava] : Iris, 2002 - 83 s. ISBN 80-89018-34-3 [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  4. Vývojová psychologie / Josef Langmeier, Dana Krejčířová. - Dot. 3. přeprac., dopl. vyd. 1. vyd. v GP. - Praha : Grada Publishing, 2000 - 343 s. (Psyché) ISBN 80-7169-195-X [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Holotropní vědomí : Tři úrovně lidského vědomí, formující naše životy / Stanislav Grof, Hal Zina Bennett ; Z angl. přel. J.Edlman.. - 2. vyd. v čes. jaz. - Praha : Perla, 1999 - 225 s. ISBN 80-902156-2-9 [1, z toho voľných 1]
  6. Vývojová psychologie / Josef Langmeier, Dana Krejčířová. - 3. přeprac., dopl. vyd. 1. vyd. v GP - Praha : Grada Publishing, 1998 - 343 s. (Psyché) ISBN 80-7169-195-X [1, z toho voľných 1]
  7. Motivace lidského chování / Milan Nakonečný. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1996 - 270 s. ISBN 80-200-0592-7 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Ontogenetická psychologie / Zpracoval Jozef Kuric... [a kol.]. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986 - 264 s. (Učebnice pro vysoké školy) [2, z toho voľných 2]
  9. Počátky našeho duševního života / Zdeněk Matějček, Josef Langmeier - Praha : Panorama, 1986 - 365 s. (Pyramida) [2, z toho voľných 2]
  10. Vybrané state z vývinovej psychológie a patopsychológie / Zostavil Ladislav Košč. - 1. vyd. - Bratislava : Slov. ped. nakl., 1980 - 243 s. [1, z toho voľných 1]