Výsledky vyhľadávania

  1. Jak učit sám sebe : s myšlenkovými mapami, kreativními technikami a online nástroji / Michal Černý. - 1. vyd. - Brno : BizBooks, 2016 - 176 s. ISBN 978-80-265-0519-8 [2, z toho voľných 2]
  2. Sila pamäti : poznatky a hlavolamy na zlepšenie pamäti / Michael Powell ; z anglického originálu preložila Alexandra Prokopčáková. - 1. slov. vyd. - Bratislava : Slovart, 2015 - 144 s. ISBN 978-80-556-1292-8 [5, z toho voľných 5]
  3. Trénink paměti : Principy, metody a cvičení pro využití a rozvoj paměti / Sylvie Lair ; Z franc. přel. M.Camutaliová.. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999 - 149 s. ISBN 80-7178-293-9 [1, z toho voľných 1]
  4. Nechce se mi učit / Mercedes Indri De Carli ; Z ital. přel. J.Kučera. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1995 - 136 s. ISBN 80-7178-076-6 [1, z toho voľných 1]
  5. Pamäť a osobnosť / Imrich Ruisel. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 1988 - 368 s. [1, z toho voľných 1]
  6. Psychológia pamäti : kapitoly zo všeobecnej psychológie / Ivan Šípoš. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978 - 153s. (Pedagogické a psychologické diela) [1, z toho voľných 1]
  7. Paměť a rozpoznávání : příspěvek k sémantické teorii poznávacích procesů / Luděk Kolman. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1976 - 99 s. (Studie ČSAV ; č. 15/1976) [1, z toho voľných 1]
  8. Tajemství paměti / Sergej Michajlovič Ivanov ; z ruského originálu přeložil Jiří Honzík. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1976 - 266 s. [5, z toho voľných 5]
  9. Malá knížka o velké paměti / Aleksandr Romanovič Lurija ; z ruského originálu preložila Olga Parolková. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973 - 85 s. [1, z toho voľných 1]
  10. Problémy psychológie pamäti / A. A. Smirnov ; preložili Ladislav Požár a Elena Smiková. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969 - 389 s. (Základné pedagogické a psychologické diela) [1, z toho voľných 1]