Výsledky vyhľadávania

  1. Byty a nebytové priestory s judikatúrou. - 3. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012 - 138 s. (Iustitia) ISBN 978-80-8078-456-0 [1, z toho voľných 1]

  2. Stavebný zákon s poznámkami a vzormi žiadostí : úplné znenie zákona v úprave platnej od 1. septembra 1997 / Daniela Styková, Mária Zászlósová. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 1997 - 127 s. ISBN 80-967653-1-0 [1, z toho voľných 1]

  3. Odborný komentár k novelizovanému zákonu o vlastníctve bytov anebytových priestorov s príkladmi, vzormi a súvisiacimi predpismi / Jaroslava Zányiová - Bratislava : Epos, 1995 - 206 s. ISBN 80-88810-08-6 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Stavebný zákon : prevodný mostík v účtovníctve 1992/93 - Žilina : Poradca podnikateľa, 1993 - 303 s. (Poradca podnikateľa ; zv. 1/93) [1, z toho voľných 1]

  5. Bytový zákon a ďalšie predpisy / Zostavili a poznámkami doplnili Marcela Petrlová a Marcela Gandelová - Bratislava : Epos, 1992 - 109 s. [1, z toho voľných 1]

  6. Stavebný zákon a súvisiace predpisy / Zostavili Juraj Ďurovčík a Pavol Lepulica. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Obzor, 1982 - 931 s. (Zákonníky) [1, z toho voľných 1]