Výsledky vyhľadávania

  1. Matematika. [Zv.] 1 / Jozef Fecenko, Ľudovít Pinda. - 3. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2006 - 318 s. (Ekonómia) ISBN 80-8078-091-9 [1, z toho voľných 1]

  2. Matematika. [Zv.] 1 / Jozef Fecenko, Ľudovít Pinda. - 1. vyd. - Bratislava : Elita, 1998 - 316 s. ISBN 80-85323-85-0 [1, z toho voľných 1]

  3. Matematická analýza. Zv. 1 / Robert Šulka, Ladislav Moravský, Ladislav Satko. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1986 - 389 s. (Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry) [3, z toho voľných 3]

  4. Matematika pre ekonómov.Zv.1 / Vladimír Huťka, Eduard Benko, Júlia Žilinková. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1984 - 365 s. (Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry) [11, z toho voľných 11]

  5. Úvod do matematické analýzy : Učebnice pro pedagogické fakulty / Sest. Z.Dlouhý.. - 3. vyd. - Praha : Stát. ped. nakl., 1983 - 466 s. (Učebnice pro vysoké školy) [3, z toho voľných 3]

  6. Matematika : zbierka úloh z matematickej analýzy / Zostavila Júlia Žilinková. - 3. oprav. vyd. - Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1977 - 388 s. (Vysokoškolské skriptá) [1, z toho voľných 1]

  7. Matematická analýza čtená podruhé / Solomon Marcus ; Z rum. přel. B.Zelinka.. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1976 - 234 s. [1, z toho voľných 1]