Výsledky vyhľadávania

  1. Svetové dejiny umenia : Maliarstvo, sochárstvo, architektúra, užitkové umenie / Sprac. A.Chatelet, B.P.Groslier. - Praha : Cesty, 1996 - 783 s. ISBN 80-7181-056-8 [4, z toho voľných 4]

  2. Istorija zarubežnogo iskusstva. - 3. dopol. izd. - Moskva : Izobrazitel'noje iskusstvo, 1983 - 351 s. [1, z toho voľných 1]