Výsledky vyhľadávania

  1. Vyjadrovacie prostriedky architektúry : spôsoby grafického prejavu / Ladislav Beisetzer, K. Kudrjašev ; z ruského originálu preložila B. Budkeová. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1987 - 158 s. (Edícia stavebníckej literatúry) [1, z toho voľných 1]
  2. O kráse architektúry / Michal Šarafín. - 1. vyd. - Bratislava : Pravda, 1981 - 160 s. (Človek a umenie) [1, z toho voľných 1]
  3. Tvorba životního slohu : stati o architektuře a užitkové tvorbě / Karel Honzík. - 3. vyd. - Praha : Horizont, 1976 - 352 s. (Malá moderní encyklopedie ; sv. 81) [1, z toho voľných 1]
  4. Architektonická kompozice : sborník statí sovětských autorů / Sestavil, poznámkami opatřil a obrazový materiál vybral Jiří Hrůza ; předmluva Dušan Konečný. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1974 - 184 s. [1, z toho voľných 1]
  5. Poznáváme architekturu / Jan Emil Koula. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973 - 250 s. (Knižnice všeobecného vzdělání) [2, z toho voľných 2]
  6. Pozerám sa na architektúru / Jan Emil Koula. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umení, 1965 - 155 s. (Cesta k umeniu ; zv. 1) [1, z toho voľných 1]