Výsledky vyhľadávania

  1. Slovenčina bez chýb / Mária Ivanová-Šalingová, Samo Šaling, Zuzana Maníková. - 1. vyd. - Bratislava : SAMO-AAMM, 1998 - 395 s. ISBN 80-967524-3-x [2, z toho voľných 2]
  2. Chvála slovenčiny : Dokumenty, svedectvá a vyznania / Zost. P.Hudík. - 1. vyd. - Bratislava : Vyd. Spolku slov. spis., 1998 - 187 s. ISBN 80-88735-76-9 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Slovenčina známa i neznáma pre Maďarov, ale aj Slovákov a Neslovákov / Katarína Habovštiaková. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 1996 - 322 s. ISBN 80-224-0474-8 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Variácie reči / Jozef Mistrík. - 1. vyd. - Bratislava : Smena, 1988 - 159 s. (Križovatky) [4, z toho voľných 4]
  5. Slovník nesprávnych a správnych výrazov / Ignác Žáčko, Jozef Janek. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975 - 419 s. [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  6. 1000 poučení zo spisovnej slovenčiny. - 2. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974 - 320 s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]