Výsledky vyhľadávania

  1. Denník Rywky Lipszycovej : objavený pri oslobodení Osvienčimu Červenou armádou v roku 1945 a prvý raz zverejnený v San Franciscu v roku 2014 / Rywka Lipszyc ; texty zostavila a úvod napísala Alexandra Zapruderová. - 1. vyd. - Bratislava : Fortuna Libri, 2015 - 256 s. ISBN 978-80-8142-403-8 [5, z toho voľných 4]

  2. Chopin a George Sand : nebola to láska na prvý pohľad / Mieczyslav Tomaszewski ; z poľského originálu preložil Peter Čačko - Bratislava : Ikar, 2012 - 183 s. ISBN 978-80-551-3105-4 [1, z toho voľných 1]

  3. Gottland / Mariusz Szczygieł ; z polského originálu přeložila Helena Stachová. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Dokořán, 2009 - 222 s. ISBN 978-80-7363-142-0 [1, z toho voľných 1]

  4. Třetí království / Andrzej Kusniewicz ; z polského originálu přeložila a medailón napsala Anetta Balajková. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1987 - 379 s. (Máj ; sv. 497) [1, z toho voľných 1]

  5. Ak sa vrátime z mora / Marian Bielski ; z poľského originálu preložil Jaroslav Coplák. - 1. vyd. - Bratislava : Pravda, 1985 - 306 s. (Členská knižnica Pravda) [4, z toho voľných 4]

  6. Třináctý stupeň blaženosti / Robert Tabus ; Z pol. přel. J.Fiedler.. - 2. vyd. - Praha : Avicenum, 1984 - 154 s. [3, z toho voľných 3]

  7. Dům nad loukami. Medailóny / Zofia Nalkowska ; Z pol. přel. H.Stachová, H.Teigová. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1984 - 197 s. (Světová četba ; sv.527) [1, z toho voľných 1]

  8. Člověk odtamtud / Marian Reniak ; Z pol. přel. Č.Klapal.. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1983 - 172 s., obr.príl. (Dokumenty ; sv.197) [2, z toho voľných 2]

  9. Můj otec a duby / Arkady Fiedler ; z polského originálu přeložila Irena Dvořáková. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1982 - 269 s. (Máj ; sv. 387) [1, z toho voľných 1]

  10. Úteky z Osvienčimu / Tomasz Sobański ; z poľského originálu preložila Anna Varsiková. - 1. vyd. - Bratislava : Pravda, 1982 - 184 s. (Memoáre, Členská knižnica Pravda) [1, z toho voľných 0]