Výsledky vyhľadávania

  1. Malé dejiny česko-slovenských vzťahov.Zv.6 : Dejiny Slovenska v rokoch 1918-1993 a ich odraz v historickom vedomí spoločnosti. Orálna história - história s tvárou a menom / Ivan Kamenec, Zuzana Fialová ; Úvod M.Bútora. - Bratislava : Nadácia M.Šimečku, 1996 - 46 s. ISBN 80-967-156-7-4 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Malé dejiny česko-slovenských vzťahov.Zv.4. Rok 1948 a roky päťdesiate / Zost. I.Radičová. - Bratislava : Nadácia M.Šimečku, 1995 - 171 s. ISBN 80-967156-4-x [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Malé dejiny česko-slovenských vzťahov.Zv.5. November 1989 a súčasnosť / Zost. I.Radičová. - Bratislava : Nadácia M.Šimečku, 1995 - 170 s. ISBN 80-967156-5-8 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Malé dejiny česko-slovenských vzťahov.Zv.2. Druhá svetová vojna, Slovenský štát, Protektorát Čechy a Morava / Zost. I.Radičová. - Bratislava : Nadácia M.Šimečku, 1994 - 149 s. ISBN 80-967156-0-7 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Malé dejiny česko-slovenských vzťahov. Zv. 1, Prvá československá republika / Zost. I.Radičová. - Bratislava : Nadácia M.Šimečku, 1994 - 116 s. ISBN 80-967-156-1-5 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Malé dejiny česko-slovenských vzťahov.Zv.3. Rok 1968 a obdobie normalizácie / Zost. I.Radičová. - Bratislava : Nadácia M.Šimečku, 1994 - 225 s. ISBN 80-967156-3-1 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]