Múzeum

 1. SYS0010318
  LBL
   
  00000nas^^22^^^^^^^^450
  005
   
  20200115174048.7
  011
   
  $a 0027-5263
  100
   
  $a 20140226a 9999m y0sloy0103 ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  106
   
  $a r
  110
   
  $a afa
  200
  1-
  $a Múzeum $e metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií
  210
   
  $a Bratislava $c Slovenské národné múzeum
  300
   
  $a anglické abstrakty článkov
  305
   
  $a vydáva Slovenské národné múzeum od roku 1953 (v rokoch 1978 – 1988 ÚSMaG); oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí
  326
   
  $a štvrťročne
  610
  1-
  $a múzeá
  610
  1-
  $a múzejníctvo
  610
  1-
  $a muzeológia
  610
  1-
  $a zbierky múzejné
  801
  -0
  $a SK $b BA206 $c 20140226 $g AACR2 $2 unimsk
  856
  1-
  $m e-mail: kabinet@snm.sk; tel.: +421 2 20 469 141; +421 2 20 469 147 $u http://www.snm.sk/?muzeum-casopis