kniha

Automatizácia a optimalizácia spracovania bukových výrezov na základe tvarových a kvalitatívnych znakov dreva.

Zajac Emanuel
knihaNázov
Automatizácia a optimalizácia spracovania bukových výrezov na základe tvarových a kvalitatívnych znakov dreva.
Aut.údaje
E. Zajac
Autor
lupa Zajac Emanuel TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
Zdroj.dok.
Zborník vedeckých prác DF Technickej univerzity vo Zvolene.. (1993), s. 269-279
Jazyk dok.
slovenčina
Systematika
630*81
630*81 630*82
630*81 630*82 630*822.34
630*81 630*82 630*822.34 681.5
Heslá
lupa bukové drevo - beech wood * lupa bukové výrezy - beech logs * lupa spracovanie dreva - wood processing * lupa kmeňové pásové píly - log band sawing machines * lupa automatizácia - automation * lupa optimalizácia - optimization * lupa mechanizmus polohovací - positing mechanism * lupa počítačové riadenie - computer control
Anotácia
Konečným výslemkom snaženia je vývojovo a konštrukčne ukončený merací uzol, založený na postupných svetelných rezoch, realizovanými laserovými zdrojmi čiarového svetla kolmo na pozdĺžnu os výrezu, ktoré sa uskutočňujú pri plynulom posuvnom pohybe výrezu meracím miestom na klasickom reťazovom dopravníku bez potreby prerušenia v mieste merania.
Báza dát
xcla - ČLÁNKY
Druh dok.
RBZ