kniha

Zhodnotenie vplyvov stroncia (Sr) na kvantitu a kvalitu produkcie vybraných poľnohospodárskych plodín

Kočík Karol
knihaNázov
Zhodnotenie vplyvov stroncia (Sr) na kvantitu a kvalitu produkcie vybraných poľnohospodárskych plodín
Aut.údaje
K. Kočík, L. Ducsay
Autor
lupa Kočík Karol TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
Spoluautori
lupa Ducsay Ladislav
Zdroj.dok.
Acta Facultatis Ecologial lll. - 1996 : Zborník vedeckých prác Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. (1996), s. 21-31
Jazyk dok.
slovenčina
Systematika
633/635
633/635 631.41
Heslá
lupa stroncium - strontium * lupa biologický efekt stroncia - biological effect of strontium * lupa kvantita produkcie - quantity production * lupa kvalita produkcie - quality production * lupa poľnohospodárske plodiny - agricultural plants * lupa pôda - soil
Anotácia
Cieľom práce bolo na základe konkrétnych výsledkov modelových pokusov vykonať posúdenie vplyvov rôznej koncentrácie Sr v pôdnom substráte na kvantitu i kvalitu úrod vybraných poľnohospodárskych plodín.
Báza dát
xcla - ČLÁNKY
Druh dok.
RBZ