kniha

Reactivity of binary mixtures of resorcionols to methylolphenols

Christjanson P
knihaNázov
Reactivity of binary mixtures of resorcionols to methylolphenols
Aut.údaje
P. Christjanson
Preklad názvu
podnázvu : Reaktivita binárnych zmesí rezorcinolov s metylolfenolmi
Autor
lupa Christjanson P.
Zdroj.dok.
Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle : Zborník referátov 13. sympózia. (1997), s. 37-43
Jazyk dok.
angličtina
Heslá
lupa zmesi ekvimolárne - equimolar mixtures * lupa binárne zmesi - binary mixtures * lupa reaktivita binárnych zmesí - reactivity of binary mixtures * lupa rezorcinoly - resorcinols * lupa metylolfenol - methylolphenol * lupa ko-kondenzácia - co-condensation
Anotácia
V práci sa sledovalo ko-kondenzácia ekvimolárnych zmesí rezorcinolu 5-metylrezorcinolu, 2,5-dimetylrezorcinolu, rezorcinolu alebo 5-metylrezorcinolu s orto a para-metylolfenolom v tavenine pri 120 řC za prítomnosti rôznych katalyzátorov.
Báza dát
xcla - ČLÁNKY
Druh dok.
RBZ