kniha

Morfometrické charakteristiky štruktúry dreva a ich vzťah k difúzii viazanej vode cez drevo

Kurjatko J
knihaNázov
Morfometrické charakteristiky štruktúry dreva a ich vzťah k difúzii viazanej vode cez drevo
Aut.údaje
J. Kurjatko, I. Čunderlík
Autor
lupa Kurjatko J.
Spoluautori
lupa Čunderlík Igor TUZDFND
Zdroj.dok.
Les - drevo - životné prostredie '97 : Sekcia č.5: Štruktúra a vlastnosti dreva v technologickom využití - Working group N ř5: Structure and Properties of Wood in Technological Utilization. (1997), s. 131-137
Jazyk dok.
slovenčina
Systematika
630*811
630*811 674.031.12
630*811 674.031.12 630*81
Heslá
lupa štruktúra dreva - wood structure * lupa difúzia viazanej vody v dreve - bound water diffusion in wood * lupa bukové drevo - beech wood * lupa buk lesný - European beech - Fagus sylvatica L. * lupa hrab obyčajný - European hornbeam - Carpinus betulus L. * lupa Carpinus betulus L. - Carpinus betulus L. * lupa pórovitosť ciev - vessels porosity * lupa počet ciev - vessel number * lupa polomery ciev - vessel radii
Anotácia
V práci sa skúmala štruktúra bukového a hrabového dreva metódou analýzy obrazu a zisťovali sa vybraté morfometrické charakteristiky. Zisťoval sa vplyv týchto charakteristík na difúziu viazanej vody cez drevo skúmaných drevín metódou stacionárneho toku.
Báza dát
xcla - ČLÁNKY
Druh dok.
RBZ