kniha

Sorption izotherms of black locust wood

Babiak Marián
knihaNázov
Sorption izotherms of black locust wood
Aut.údaje
M. Babiak, R. Nemeth
Preklad názvu
podnázvu : Sorpčné izotermy dreva agátu bieleho (Robinia pseudoacacia L.)
Autor
lupa Babiak Marián TUZDFND
Spoluautori
lupa Németh Róbert West University of Sopron
Zdroj.dok.
Les - drevo - životné prostredie '97 : Sekcia č.5: Štruktúra a vlastnosti dreva v technologickom využití - Working group N ř5: Structure and Properties of Wood in Technological Utilization. (1997), s. 145-152
Jazyk dok.
angličtina
Heslá
lupa agát biely - black locust - Robinia pseudoacacia L. * lupa Robinia pseudoacacia L. - Robinia pseudoacacia L. * lupa izotermy sorpčné - sorption isotherms * lupa rovnovážna vlhkosť - equilibrium moisture content * lupa relatívna vlhkosť vzduchu - relative air humidity * lupa prístroje sorpčné vákuové - vacuum sorption apparatus * lupa Dentov model - Dent model
Anotácia
Štúdia referuje o výsledkoch predbežných experimentov týkajúcich sa sorpčných izoterm dreva agátu bieleho. Sorpčné izotermy boli merané vo vákuovom prístroji a boli hodnotené podľa Dentovho modelu. Porovnanie výsledkov získaných autormi s doteraz známymi uvádzanými v literatúre.
Báza dát
xcla - ČLÁNKY
Druh dok.
RBZ