kniha

Corine Biotopes.

Halada Ľuboš
knihaNázov
Corine Biotopes.
Aut.údaje
Ľ. Halada
Autor
lupa Halada Ľuboš
Zdroj.dok.
Život. Prostr.. č. 5 (1992), s. 240
Jazyk dok.
slovenčina
Krajina
Slovenská republika
Systematika
574
574 591.55
574 591.55 502.74/.75
574 591.55 502.74/.75 502
Heslá
lupa biotopy - biotopes * lupa rastlinné spoločenstvá - plant communities * lupa živočíšne spoločenstvá - animal communities * lupa ohrozené druhy - endangered species * lupa ochrana prírody - nature conservation * lupa CORINE Biotopes - Corine Biotopes
Anotácia
Corine Biotopes - je projekt, ktorého hlavným cieľom je získavať a poskytovať informácie o biotopoch, rastlinných a živočíšnych spoločenstvách i o vzácnych a ohrozených druhoch rastlín či živočíchov. Dôležité sú pre politiku životného prostredia, pre ochranu prírody, regionálne plánovanie a riadenie využitia krajiny. Do projektu sa môžu začleniť nap. národné parky, CHKO, alebo ich časti. Koordinátorom účasti ČSFR v programe CORINE Biotopes je Ůstav krajinnej ekológie SAV.
Báza dát
xcla - ČLÁNKY
Druh dok.
RBX - rozpis článkov z periodík