kniha

Vybrané fyziologicko - biochemické parametre asimilačného aparátu buka (Fagus sylvatica L.)

Kmeť Jaroslav
knihaNázov
Vybrané fyziologicko - biochemické parametre asimilačného aparátu buka (Fagus sylvatica L.)
Aut.údaje
J. Kmeť, Ľ. Ditmarová
Autor
lupa Kmeť Jaroslav TUZLFF - Katedra fytológie
Spoluautori
lupa Ditmarová Ľubica
Zdroj.dok.
Les-drevo-životné prostredie`97 : Sekcia č. 1: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group Nř1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection Krížová, E. - Kodrík, J. [eds.]. (1997), s. 13-22
Jazyk dok.
slovenčina
Krajina
Slovenská republika
Systematika
504.3.054
504.3.054 504.3.054
Heslá
lupa znečistenie ovzdušia - air pollution * lupa imisie - immissions * lupa fluorescencia chlorofylu - chlorophyll fluorescence * lupa buk lesný - European beech - Fagus sylvatica L. * lupa pigmenty - pigments
Anotácia
Poškodenie bukových porastov imisiami, abiotickými činiteľmi, biotickými škodcami a stresovými faktormi. Pri latentnom (skrytom) poškodení sú negatívne ovplyvnené životné funkcie lesných drevín. Výskum tolerancie a dynamiky poškodenia mladých bukových porastov na 2 lokalitách s rozdielnym imisným zaťažením. Meraná bola fluorescencia chlorofilu v asimilačných orgánoch.
Báza dát
xcla - ČLÁNKY
Druh dok.
RBZ