kniha

Sukcesné série na opustených lúkach a pasienkoch Poľany

Križová Eva
knihaNázov
Sukcesné série na opustených lúkach a pasienkoch Poľany
Aut.údaje
E. Krížová, K. Ujházy
Autor
lupa Križová Eva TUZLFF - Katedra fytológie
Spoluautori
lupa Ujházy Karol TUZLFF - Katedra fytológie
Zdroj.dok.
Les-drevo-životné prostredie`97 : Sekcia č. 1: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group Nř1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection Krížová, E. - Kodrík, J. [eds.]. (1997), s. 121-129
Jazyk dok.
slovenčina
Krajina
Slovenská republika
Systematika
630*182.3
630*182.3 581.524.3
630*182.3 581.524.3 574.474
630*182.3 581.524.3 574.474 502.72
Heslá
lupa vegetačné kryty - vegetative covers * lupa sekundárna sukcesia - secondary succession * lupa sukcesné série - successional series * lupa druhová skladba - species composition * lupa fytocenologické analýzy - phytocenologic analyses * lupa ekologická stabilita - ecological stability * lupa CHKO Poľana - Poľana Protected Landscape Area (Slovakia)
Anotácia
Cieľom práce bolo rozlíšenie a charakteristika sukcesných štádií drevinovej a bylinnej zložky, tzv. ich fytocenologická analýza, posúdenie zmien fytodiverzity, stability sukcesných štádií území Poľany.
Báza dát
xcla - ČLÁNKY
Druh dok.
RBZ