kniha

Mulčovanie plachtičky Ceflax pri zalesňovaní a meliorácii pôd

Šály Rudolf
knihaNázov
Mulčovanie plachtičky Ceflax pri zalesňovaní a meliorácii pôd
Aut.údaje
R. Šály, V. Papajová, P. Pavlenda, J. Lipták
Autor
lupa Šály Rudolf TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
Spoluautori
lupa Papajová V.
lupa Pavlenda Pavel LVÚ, Zvolen
lupa Lipták Ján TUZ - Technická univerzita vo Zvolene
Zdroj.dok.
Les-drevo-životné prostredie`97 : Sekcia č. 1: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group Nř1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection Krížová, E. - Kodrík, J. [eds.]. (1997), s. 143-150
Jazyk dok.
slovenčina
Krajina
Slovenská republika
Systematika
630*114
Heslá
lupa mulčovacie plachtičky - mulching cloths * lupa lesné pôdy - forest soils * lupa acidita pôd - soil acidity * lupa meliorácie lesných pôd - forest soil ameliorations * lupa buriny - weeds * lupa ochrana proti burinám - weed control
Anotácia
Cieľom nádobového pokusu bolo preskúmať účinok textilných plachtičiek s rôznou náplňou na kyslé a minerálne nedostatočne zásobené lesné pôdy pri zavlažovaní vodou, teda simulovaní vodných zrážok. Terénne pokusy boli zamerané na overovanie účinkov mulčovacích plachtičiek s výplňou na pôdne vlastnosti, ujatosť a vývoj sadeníc.
Báza dát
xcla - ČLÁNKY
Druh dok.
RBZ