kniha

Ekologická charakteristika spoločenstiev prirodzeného výskytu tisa obyčajného (Taxus baccata L.), jeho rastové pomery a zdravotný stav

Lukáčik Ivan
knihaNázov
Ekologická charakteristika spoločenstiev prirodzeného výskytu tisa obyčajného (Taxus baccata L.), jeho rastové pomery a zdravotný stav
Aut.údaje
I. Lukáčik, J. Nič
Autor
lupa Lukáčik Ivan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
Spoluautori
lupa Nič Juraj TUZLFF - Katedra fytológie
Zdroj.dok.
Acta Facultatis Forestalis, 38, Zborník vedeckých prác Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. (1997[1998]), s. 9-20
Jazyk dok.
slovenčina
Krajina
Slovenská republika
Heslá
lupa Taxus baccata L. - Taxus baccata L. * lupa výskyt - occurrence * lupa ekologické charakteristiky - ecological characteristics * lupa zdravotný stav - health state
Anotácia
Mapovanie výskytu, fytocenologická a ekologická charakteristika fytocenóz, hodnotenie taxačno-dendrometrických údajov, zdravotný stav kmeňov a korún vzácnej dreviny - tisa obyčajného.
Báza dát
xcla - ČLÁNKY
Druh dok.
RBZ