Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Porovnanie základných štruktúrnych súvislostí medzi ekonomikami ČSFR a SRN so zreteľom na Slovensko.

Kárász Pavol
kniha