Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

V japonských podnikoch postupne zavádzajú západný systém ohodnocovania práce zamestnancov podľa výkonu

Čalfová J
kniha