Počet záznamov: 1  

Problémy při návrhu a provádění gabionových opěrných stěn

 1. SYS0095985
  LBL
   
  00000naa^^22^^^^^^^^450
  005
   
  20180612101246.8
  100
   
  $a 20180607a m y0sloy0103 ba
  101
  0-
  $a cze
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Problémy při návrhu a provádění gabionových opěrných stěn $f Zdeněk Bažant, Jan Koláček
  215
   
  $c Obr.
  320
   
  $a Lit.
  330
   
  $a V súčasnej dobe sa oporné a okrasné steny z gabionov používajú čoraz častejšie. Je to možné prisúdiť jednoduchosti ich použitia, priaznivej cene a ich atraktívnemu vzhľadu. Je avšak nevyhnutné každú inštaláciu podobnej steny posúdiť staticky a súčasne prísne dodržiavať pravidlá stanovené ich výrobcom. Tieto pravidlá sú všeobecne známe a dostupné, no napriek tomu sa stretávame s ich nedodržiavaním, čo má za následok vznik deformácií a porúch gabionových stien. Opravy sú obtiažne, často je nutné stenu rozobrať a postaviť znovu. Čo je vlastne gabion? Gabion je drôtokamenný (drôtoštrkový) prvok, slúžiaci na prenos zemných tlakov (napr. oporné či zárubné múry), ďalej ako opevnenie pri stabilizácii brehov upravovaných vodných tokov, alebo napr. na čelá mostných objektov a priepustov. Využíva sa aj v záhradnej architektúre, alebo ako múr miesto oplotenia.
  463
  -1
  $1 001 sldk_un_cat*0092086 $1 011 $a 1213-0311 $1 200 1 $a Materiály pro stavbu $v Roč. 23, č. 6 (2017), s. 34-37 $1 210 $a Praha $a Praha $c Springer Media $c Business Media CZ $d 2017
  607
   
  $3 sldk_un_auth*g0000422 $a Česká republika
  610
  1-
  $9 sldk_un_auth*h001452 $a stavebné materiály $X building materials
  610
  1-
  $9 sldk_un_auth*h006376 $a stavebné technológie $X building technologies
  610
  1-
  $9 sldk_un_auth*0049371 $a gabiony $X gabions
  610
  1-
  $9 sldk_un_auth*0011539 $a kamenivo $X aggregates
  610
  1-
  $9 sldk_un_auth*0049372 $a gabionové steny $X gabion walls
  610
  1-
  $9 sldk_un_auth*h005999 $a statické posúdenie $X static assessment
  610
  1-
  $9 sldk_un_auth*0049373 $a gabionové koše $X gabion baskets
  610
  1-
  $9 sldk_un_auth*h033278 $a statické poruchy $X statics damages
  610
  1-
  $9 sldk_un_auth*h027414 $a statika konštrukcií $X statics of constructions
  610
  1-
  $9 sldk_un_auth*0043891 $a poruchy konštrukcií $X failures of contructions
  610
  1-
  $9 sldk_un_auth*h027470 $a deformácie konštrukcií $X deformation of constructions
  675
   
  $a (437.31) $v 1.stred $z slo
  675
   
  $a 691 $v 1. stred. $z slo
  675
   
  $a 69 $v 1. stred. $z slo
  675
   
  $a 691.3 $v 2.stred $z slo
  675
   
  $a 624.04 $v 1. stred. $z slo
  675
   
  $a 624.042.62 $v 1. stred. $z slo
  700
  -1
  $3 sldk_un_auth*p0024432 $a Bažant $b Zdeněk $4 070
  701
  -1
  $3 sldk_un_auth*0049369 $a Koláček $b Jan $4 070
  801
  -0
  $a SK $b ZV001 $c 20180607 $g AACR2
Počet záznamov: 1