Počet záznamov: 1  

Analyzátor hustotného profilu aglomerovaných materiálov.

 1. SYSr001854
  LBL
   
  ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450
  005
   
  20080520103056.4
  100
   
  $a 19981120j m 0sloy03 ba
  101
  0-
  $a slo
  200
  1-
  $a Analyzátor hustotného profilu aglomerovaných materiálov. $f V. Bahýl
  215
   
  $c 5 obr., lit. 3.
  330
   
  $a Práca sa zaoberá opisom zariadenia na meranie hustotných profilov aglomerovaných materiálov meraním zoslabenia gama žiarenia rádioizotopu Am241 cez skúšobné teleso. Je opísaný aj spôsob určovania koeficintu zoslabenia a sú dokumentované výsledky skúšobných meraní.
  463
  -1
  $1 200 1 $a Drevo $v Roč. 47, č. 2-3 (1992), s. 48-49
  610
  0-
  $9 sldk_un_auth*h010518 $a veľkoplošné materiály $X large-area materials
  610
  0-
  $a meranie hustoty $9 sldk_un_auth*h013260 $X density measurement
  610
  0-
  $9 sldk_un_auth*h002945 $a meracie zariadenia $X measuring equipments
  610
  0-
  $a analyzátory $9 sldk_un_auth*h013261 $X analysers
  610
  0-
  $a meranie gama žiarenia $9 sldk_un_auth*h013262 $X gamma-ray measurement
  610
  0-
  $9 sldk_un_auth*h013263 $a skúšobné merania $X experiments
  610
  0-
  $a výsledky $9 sldk_un_auth*h002400 $X results
  675
   
  $a 681.12
  700
  -1
  $3 sldk_un_auth*p0018580 $a Bahýl $b Vladimír $f 1948- $p TUZDFFAM $4 070 $T Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  801
  -0
  $a slo $b ZV001 $c 19981120 $g AACR2