Počet záznamov: 1  

Ekologická charakteristika spoločenstiev prirodzeného výskytu tisa obyčajného (Taxus baccata L.), jeho rastové pomery a zdravotný stav

 1. SYSr019959
  LBL
   
  ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20140212105842.6
  100
   
  $a 19981121j m 0sloy03 ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Ekologická charakteristika spoločenstiev prirodzeného výskytu tisa obyčajného (Taxus baccata L.), jeho rastové pomery a zdravotný stav $f I. Lukáčik, J. Nič
  210
   
  $a Zvolen $c Vydavateľstvo TU vo Zvolene
  215
   
  $c 6 tab., res.angl., lit. X
  330
   
  $a Mapovanie výskytu, fytocenologická a ekologická charakteristika fytocenóz, hodnotenie taxačno-dendrometrických údajov, zdravotný stav kmeňov a korún vzácnej dreviny - tisa obyčajného.
  463
  -1
  $1 010 $a 80-228-0682-X $1 200 1 $a Acta Facultatis Forestalis, 38, Zborník vedeckých prác Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene $v (1997[1998]), s. 9-20
  610
  0-
  $a Taxus baccata L. $9 sldk_un_auth*h010648 $X Taxus baccata L.
  610
  0-
  $a výskyt $9 sldk_un_auth*h000860 $X occurrence
  610
  0-
  $9 sldk_un_auth*h001405 $a ekologické charakteristiky $X ecological characteristics
  610
  0-
  $9 sldk_un_auth*h003125 $a zdravotný stav $X health state
  700
  -1
  $a Lukáčik $b Ivan $f 1955- $3 sldk_un_auth*p0016315 $4 070 $p TUZLFPL $T Katedra pestovania lesa
  701
  -1
  $a Nič $b Juraj $f 1952- $3 sldk_un_auth*p0015673 $4 070 $p TUZLFF $T Katedra fytológie
  801
  -0
  $a slo $b ZV001 $c 19981121 $g AACR2

Počet záznamov: 1