Počet záznamov: 1  

Beech wood drying with the microwave heating

 1. SYSr023018
  LBL
   
  ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20060801125607.3
  100
   
  $a 19981122j m 0sloy03 ba
  101
  0-
  $a slo
  200
  1-
  $a Beech wood drying with the microwave heating $f P. Trebula, A. Dekrét, I. Klement
  210
   
  $a Zvolen $c Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene
  215
   
  $c 4 obr., 1 tab., lit.
  330
   
  $a Práca je zameraná na skúmanie zmien teplotných a najmä vlhkostných polí v procese prerušovaného mikrovlnného sušenia bukového dreva hrúbky 30 mm.
  463
  -1
  $1 010 $a 80-228-0687-0 $1 200 1 $a Acta Facultatis Xylologiae Zvolen ResPublica Slovaca 39 $e Zborník vedeckých prác Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene $v (1997 [1998]), s. 87-93
  541
  1-
  $a Sušenie bukového dreva s mikrovlnným ohrevom
  610
  0-
  $9 sldk_un_auth*h013204 $a mikrovlnné sušenie $X microwave drying
  610
  0-
  $9 sldk_un_auth*h005897 $a mikrovlnný ohrev dreva $X microwave wood heating
  610
  0-
  $9 sldk_un_auth*h001468 $a bukové drevo $X beech wood
  610
  0-
  $a čas sušenia $9 sldk_un_auth*h014265 $X time drying
  610
  0-
  $9 sldk_un_auth*h017545 $a teplotné polia $X temperature fields
  610
  0-
  $a polia vlhkostné $9 sldk_un_auth*h027062 $X moisture fields
  675
   
  $a 630*81
  700
  -1
  $a Trebula $b Pavel $f 1934- $3 sldk_un_auth*p0016407 $4 070 $p TUZDFDT $T Katedra drevárskych technológií
  701
  -1
  $a Dekrét $b Anton $f 1932- $3 sldk_un_auth*p0015888 $4 070 $p TUZDFMDG $T Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  701
  -1
  $a Klement $b Ivan $f 1966- $3 sldk_un_auth*p0015960 $4 070 $p TUZDFDT $T Katedra drevárskych technológií
  801
  -0
  $a slo $b ZV001 $c 19981122 $g AACR2