Počet záznamov: 1  

Myricetin 3,4-Diglucoside and kaempferol derivatives from needles of norway spruce, Picea Abies

 1. SYSr026241
  LBL
   
  ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20050520085332.7
  100
   
  $a 19981126j m y0sloc0103 ba
  102
   
  $a GB
  200
  1-
  $a Myricetin 3,4-Diglucoside and kaempferol derivatives from needles of norway spruce, Picea Abies
  205
   
  $a 1.vyd.
  463
  -1
  $1 200 1 $a Phytochemistry $v Vol.32, No.1. (1993), s. 179-181. tab.
  675
   
  $v 1.stred. $z slo
  675
   
  $v 1.stred. $z slo
  801
  -0
  $a SK $b ZV001 $c 19981126 $g AACR2