Počet záznamov: 1  

Nitric acid vapor effects on forest trees - deposition and cuticular changes

 1. SYSr031127
  LBL
   
  ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20050520085425.3
  100
   
  $a 19990323j m y0sloc0103 ba
  101
  0-
  $a eng
  102
   
  $a NL
  200
  1-
  $a Nitric acid vapor effects on forest trees - deposition and cuticular changes
  215
   
  $c Obr., tab.
  320
   
  $a Lit.
  330
   
  $a Výskyt a účinky pár kyseliny dusičnej ako dôležitej zložky fotochemického smogu a vyskytujúcich sa vo vysokých koncentráciách v lesoch južnej Kalifornie.
  463
  -1
  $1 001 sldk_un_cat*sg990164 $1 200 1 $a Chemosphere $v Roč. 36, č. 4-5 (1998), s. 697-702
  541
  1-
  $a Účinky pár kyseliny dusičnej na lesné dreviny - depozičné a kutikulárne zmeny
  610
  0-
  $a kyselina dusičná $9 sldk_un_auth*h014396 $X nitric acid
  610
  0-
  $a účinky pár $9 sldk_un_auth*h030754 $X vapor effects
  610
  0-
  $9 sldk_un_auth*h030755 $a fotochemický smog $X photochemical smog
  610
  0-
  $9 sldk_un_auth*h000857 $a lesné dreviny $X forest tree species
  610
  0-
  $a zmeny kutikulárne $9 sldk_un_auth*h030756 $X cuticular changes
  675
   
  $a 630*174.7+630*176.1
  801
  -0
  $a SK $b ZV001 $c 19990323 $g AACR2