Počet záznamov: 1  

Evaluation of growth characteristies of some poplar clones on heavy - textured soils of the East Slovakian lowland

 1. SYSr033009
  LBL
   
  ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20090616104034.9
  100
   
  $a 19990624j m y0sloc0103 ba
  101
  0-
  $a eng
  102
   
  $a US
  200
  1-
  $a Evaluation of growth characteristies of some poplar clones on heavy - textured soils of the East Slovakian lowland $f Š. Kohán
  215
   
  $c tab.
  320
   
  $a Res. slov., Lit.
  330
   
  $a V práci sa uvádzajú výsledky hodnotenia rastu a objemovej produkcie 20 rozličných klonov topoľov na 30-ročnom populite v oblasti Východoslovenskej nížiny. Populetum leží v povodí Bodrogu na ťažkých nezaplavovaných alúviách Latorice v SLT Querceto - Fraxinetum.
  463
  -1
  $1 001 sldk_un_cat*sg980348_1999_099_003 $1 011 $a 0024-1105 $1 200 1 $a Journal of forest science $v Vol. 45, no. 3 (1999), s. 97-103 $1 210 $a Ústav zemědělských a potravinářských informací $c Praha
  541
  1-
  $a Zhodnotenie rastových vlastností vybraných klonov topoľov na ťažkých pôdach Východoslovenskej nížiny
  610
  0-
  $a výškový rast $9 sldk_un_auth*h019418 $X height growth
  610
  0-
  $a hrúbkový prírastok $9 sldk_un_auth*h003145 $X diameter increment
  610
  0-
  $a objemová produkcia $9 sldk_un_auth*h020795 $X volume production
  610
  0-
  $a pôdy ťažké $9 sldk_un_auth*h020920 $X heavy soils
  610
  0-
  $a Východoslovenská nížina $9 sldk_un_auth*g0000051
  610
  0-
  $a topole $9 sldk_un_auth*h004125 $X poplars
  675
   
  $a 630*561.1
  675
   
  $a 630*561.2
  675
   
  $a 630*176.1
  700
  -1
  $3 sldk_un_auth*p0035015 $a Kohán $b Štefan $f 1930-2012 $4 070
  801
  -0
  $a SK $b ZV001 $c 19990624 $g AACR2