Počet záznamov: 1  

Ekologická charakteristika spoločenstiev prirodzeného výskytu tisa obyčajného (Taxus baccata L.), jeho rastové pomery a zdravotný stav

 1. Ekologická charakteristika spoločenstiev prirodzeného výskytu tisa obyčajného (Taxus baccata L.), jeho rastové pomery a zdravotný stav
  Lukáčik Ivan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Nič Juraj TUZLFF - Katedra fytológie
  Acta Facultatis Forestalis, 38, Zborník vedeckých prác Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. (1997[1998]), s. 9-20
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


Počet záznamov: 1