Počet záznamov: 1  

Wplyw rodzaju polimeru uzytego do modyfikowania drewna na stabilnošč jego wzmocnienia.

  1. WOJTOWICZ, A. - KRASNODEBSKI, W. - STARECKA, D. Wplyw rodzaju polimeru uzytego do modyfikowania drewna na stabilnošč jego wzmocnienia. In Przem drzew., 1990, roč. 41, č. 7, s. 19-22.